อีกหนึ่งความคิดของ “พ่อหลวง” ที่ไม่ค่อยมีใครรู้ “สะพานน้ำ” แห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย เผยเหตุผลที่สร้างสะพานนี้ (รายละเอียด)

29 ตุลาคม 2017 | ข่าวเด่น
Loading...

หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อพูดถึงสะพานระบายน้ำ ก็อาจคิดว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีแค่ในต่างประเทศ แต่จริงๆแล้วสะพานที่ออกแบบมาเพื่อนลำเลียงน้ำจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้น ในประเทศไทยของเราก็มีเช่นเดียวกัน ภาพถ่ายจากฝีมือของ Richard Barrow ชาวอังกฤษที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1994 ได้ถ่ายภาพสะพานแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ โดยลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยกสูงจากถนนสุขุมวิทประมาณ 6 เมตร มีความกว้าง 25 เมตร กำแพงสูงข้างละ 3.15 เมตร และใช้เพื่อลดนี้ปัญหาน้ำท่วมย่านชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

 

โดยสะพานแห่งนี้เป็นโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเล และสูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสะพานนี้ ออกแบบให้สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลบ.ม./วินาที มีงบประมาณในการก่อสร้าง 10,465.089 ล้านบาท

 

 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเล และสูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการ น้ำหลากทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง

 

 

นอกจากนั้นยังเพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปัจจุบันมีปัญหา ค่อนข้างมาก และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนิน

 

 

และใช้เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วนสำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง

 

Advertisement

Loading...

ทั้งยังสร้างเพื่อช่วยเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

ถือได้ว่าเป็นสพานแห่งแรกและเดียวของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นเพื่อระบายน้ำระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณภาพจาก Richard Barrow

Loading...error: Alert: Content is protected !!