“ใช้ประหยัดหน่อยนะ เงินนี้เป็นของทองแดงเขา” ..ย้อนเรื่องราวเมื่อครั้ง “ในหลวง ร.๙” พระราชทานเงินจากกองทุนคุณทองแดง ในโครงการช่วยสัตว์เลี้ยง (รายละเอียด)

30 ตุลาคม 2017 | ข่าวเด่น
Loading...

เป็นเวลาเนิ่นนานถึง 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย นำพาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ราษฎร ซึ่งตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นก็ได้เกิดเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระองค์รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ ภายในวัง อันเป็นเรื่องที่น่ารักชวนอมยิ้ม นำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง

 

 

และหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้น ก็คือเรื่องของ คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ที่คุณ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า Bhatdhitathika Bhatdha  ได้หยิบยกเนื้อหาจาก “เรื่องเล่าจากในวัง” มาเผยแพร่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเงินจากกองทุนคุณทองแดง ที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง นำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ใช้ในห้องสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงจัดทำโครงการวิจัยโรคในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมว ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า…

 

 

“จะใช้เงินเท่าไหร่ก็บอก ..แต่ต้องประหยัดนะ เพราะเงินนี้เป็นของทองแดงเขา”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินจากกองทุนคุณทองแดงที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงเพื่อให้คุณทองแดงได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ โดยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ใช้ในห้องสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการวิจัยโรคในสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัขหรือแมว ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง

 

 

ผมจำได้ว่า ตอนนั้นพระองค์ท่านรับสั่งว่า.. “อธิการบดีเป็นหัวหน้าโครงการนะ จะใช้เงินเท่าไหร่ก็บอก ..แต่ต้องประหยัดนะ เพราะเงินนี้เป็นของทองแดงเขา และเป็นการศึกษาวิจัยด้วย จะได้เป็นต้นแบบไปใช้” ทรงพระราชทานเงินอีกส่วนหนึ่งจัดตั้งกองทุนรักษาสัตว์ป่วย อนาถา ที่เจ้าของไม่มีเงินรักษา…

โดยเฉพาะ ‘สระสุวรรณชาด’ พระองค์ท่านรับสั่งว่า “คุณทองแดงมีเงินเยอะ น่าจะให้เพื่อนคุณทองแดงได้มีโอกาสรักษาด้วยวารีบำบัดบ้าง มีรับสั่งให้จัดสร้างขึ้นที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกย่องว่า คุณทองแดงเป็นสุนัขที่มีความกตัญญูรู้คุณ มีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทเรียบร้อย เจียมเนื้อเจียมตัว รู้จักที่ต่ำที่สูง เวลาเฝ้าจะนั่งต่ำกว่าเสมอ แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด คุณทองแดงก็จะทรุดตัวลงหมอบกับพื้น และทำหูลู่อย่างนอบน้อม คล้ายๆ กับแสดงว่า ไม่อาจเอื้อม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณของคุณทองแดงที่มีต่อ ‘แม่มะลิ’ ที่ “ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้ว มักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อย”

คุณทองแดงสิ้นลมหายใจอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๑๐ น. ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์”

Advertisement

Loading...

 

 

 

 

 

ที่มา : เรื่องเล่าจากในวัง / Bhatdhitathika Bhatdha

Loading...error: Alert: Content is protected !!