พลิกปูมบริษัท “ยิ่งยง” ก่อนถูกศาลสั่งจำคุกหนัก ประกอบกิจการอะไรมาก่อน ??!

31 มกราคม 2018 | ข่าวเด่น
Loading...

จากกรณีที่ สำนักข่าวอิศรา ได้รายงานว่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 31 ม.ค. 61 ได้รับแจ้งข่าวว่า ศาลจังหวัดมีนบุรี มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก นายยิ่งยง ยอดบัวงาม นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และพวก คนละ 20 ปี โดยไม่รอลงอาญา จากคดีทำธุรกิจฉ้อโกงประชาชน ในชื่อบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด จากโทษเดิม 33 ปี ล่าสุดนายยิ่งยง ถูกนำตัวเข้าฝากขัง และรอการยื่นเรื่องขอประกันตัว

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ข้อมูลระบุว่า บริษัทแทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 22/19 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร และขายพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ ปรากฎชื่อ นาย ปริญญา นิลรัตนคุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาง มลฑาทิพย์ บัวงาม รวมเป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 18 พ.ย. 2556 นาย ชนะ รัตนภักดี ถือหุ้นใหญ่ 40% นาย ปริญญา นิลรัตนคุณ 30% นางสาว พิมพ์ภัทรา นาแล 15% นาย ยิ่งยง บัวงาม 10% และ นาง มลฑาทิพย์ บัวงาม 5%

นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 แจ้งว่า มีรายได้จากการขาย 60,683,140 บาท รายได้จากการบริการ 1,085,652.35 บาท รวมรายได้ 61,768,792.49 บาท

รายจ่าย มีต้นทุนสินค้าที่ขาย 17,943,943.65 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 41,673,251.66 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16,683,753.69 บาท

รวมรายจ่าย 76,300,949 บาท ขาดทุน 14,532,156.51 บาท

สถานะล่าสุด จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี แต่อย่างใด

ขณะที่ด้านเว็บไซต์ mlm.thaimlmnews.com ได้ให้ข้อมูลว่า ด้วยความร่วมมือและประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร ของพสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินทรีย์ ทำให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้อย่างแท้จริงว่า การผลิตปุ๋ยที่ดี ขึ้นอยู่กับพื้นดิน จากฐานข้อมูลดินที่เก็ฐรวบรวมข้อมูลมานับ 10 ปี ทำให้รู้ว่า ดินในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน พืชบางชนิดอาจจะปลูกได้ดีในพื้นที่หนึ่ง แต่กลับไม่ได้ผลในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอันที่จริงแล้วความต้องการสารอาหารของดินและพื้นมีความต้องการไม่เท่ากัน และด้วยทีมนักวิชาการของทางผู้ผลิต ซึ่งได้ศึกษาและได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของดินในแต่ละพื้นที่ ทำให้ได้ค้นพบ สารแทนคุณ ยิ่งยงบัวงาม โดย ทีมนักวิชาการของเรา ทำให้พื้นดินในแต่ละภูมิภาค ได้รับสารอาหารที่พอเหมาะ ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีและทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต

Advertisement

Loading...

การสร้างพลังแห่งการส่งเสริมภาคการเกษตรของ บริษัท แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด เป็นกระบวนการที่ตั้งใจจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรโดยให้เกษตรกรหรือผู้ร่วมลงทุน รวมถึงผู้บริโภคได้เกิดทัศนคติทางบวกโดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ในด้านการเกษตรอินทรีย์อย่างมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อแผ่นดินสยามอีกทั้งยังส่งผลต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นและผู้บริโภคมีความพึงพอใจตลอดจนให้เกิดทักษะ (Skill) ความชำนาญในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติทางด้านการเกษตรรวมถึงเกษตรกรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้บริโภคสามารถผลิตหรือใช้ผลผลิตและสินค้าภาคการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีก่อให้เกิดคุณภาพต่อผลผลิตที่เกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมผลิตจากภาคการเกษตรที่มีคุณภาพรวมถึงไว้รองรับการเจริญเติบโตของผู้ใช้ สารแทนคุณบัวหรรษา ที่มีโอกาสขยายตัวได้อย่างรวดเร็วหรือเตรียมความพร้อมในการรับความต้องการใช้ผลผลิตที่เกิดจาก สารแทนคุณบัวหรรษา อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง อันอาจเกิดได้ตลอดเวลา

ผู้บริหาร :ยิ่งยง ยอดบัวงาม ประธานบริษัท
ปริญญา นิลรัตนคุณ ประธานเจ้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์ : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจ Give Siam และผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด บริษัทและนักธุรกิจ Give Siam จะเติบโตและก้าวไปสู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จ และความสุขร่วมกัน

ปณิธาน : บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่าย บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนให้นักธุรกิจ Give Siam ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ให้นักธุรกิจ Give Siam กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัท ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ทั้งของนักธุรกิจ Give siam ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และ จริยธรรมที่สูงสุด
2. บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดที่เทคโนดลยีในขณะนั้นจะสามารถผลิตได้
3. บริษัทจะทุ่มเทสสรรพกำลังที่จะร่วมสร้างความเจริญเติบโตแก่ธุรกิจของนักธุรกิจ Give Siam
4. บริษัทจะสนับสนุนให้นักธุรกิจ Give Siam บรรลุเป้าหมายความสำเร็จด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง
5. บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมีความใฝ่ฝันของนักธุรกิจ Give Siam เป็นแรงบันดาลใจ อละจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจนถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จ

สินค้า : สารแทนคุณ ยิ่งยงบัวงาม ภายใต้มาตรฐานการผลิตของ บริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับ มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008

เป้าหมาย : สร้าง 10,000 ครอบครัว ให้มีรายได้ 50,000 บาท/เดือน

ภาพ-ข้อมูล จาก : สำนักข่าวอิศรา ,mlm.thaimlmnews.com ,@yingyong_yy

Loading...error: Alert: Content is protected !!