“หมอเหรียญทอง” ไล่ออกพนง. ทำลายพระบรมฉายาลักษณ์

20 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวเด่น
Loading...

เรื่องราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่ได้ถูกเผยแพร่มาจาก พลตรีเหรียญทอง แน่นหนา ที่ได้ทำการโพสต์ข้อความผ่าน บัญชีเฟซบุ๊คเกี่ยวกับ ขบวนการบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้ระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้

กรุณาอ่านด้วยครับ…ผมประกาศต่อสาธารณชนว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.ที่ต่อต้านขบวนการบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนมาโดยตลอด ดังนั้นจึงไม่ต้อนรับพนักงานหรือไม่สนับสนุนพนักงานที่ไม่จงรักภักดีหรือมีความจงรักภักดีอย่างจอมปลอม ผมได้จัดทำเครื่องแบบพนักงานที่ปักข้อความบนเสื้อด้านหลังว่า “มงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลแห่งความจงรักภักดี” โดยเครื่องแบบดังกล่าวนี้มีมาหลายปีแล้ว

เมื่อปรากฎว่ามีพนักงานซึ่งมีพฤติกรรมขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน แต่กลับแสดงออกด้วยการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์บนธนบัตรออกเป็นเสี่ยงๆ เพื่อท้าทายเพื่อนร่วมงานซึ่งถือว่าเป็นความประพฤติที่ไม่บังควรอย่างยิ่ง เพราะหากไม่พอใจเพื่อนร่วมงานแล้วก็ควรแสดงออกกับเพื่อนร่วมงานโดยตรง ไม่ใช่ยั่วยุด้วยการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อย่ำยีความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานให้เกิดความโกรธแค้นและนำมาซึ่งความไม่สงบภายในองค์กรที่ประกาศตนว่า “มงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลแห่งความจงรักภักดี” พฤติกรรมของพนักงานดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่ท้าทายกฎเกณฑ์สังคมไทยซึ่ง รพ.มงกุฎวัฒนะ ถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้พนักงานดังกล่าวได้ท้าทายให้ผมไล่ออกโดยจะต้องชดเชยเงินเลิกจ้าง หากผมยอมจำนนไล่ออกพร้อมชดเชยเงินเลิกจ้างตามคำท้าทายของพนักงานรายนี้แล้ว ก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานสังคมว่า “พนักงานทำลายพระบรมฉายาลักษณ์แล้วได้เงินชดเชยจากการไล่ออก” …ผมไม่มีวันยอมให้สังคมไทยมีบรรทัดฐานอย่างนี้หรอกครับ และผมก็เชื่อว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ยอมรับบรรทัดฐานสามานย์นี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง…ศาลยุติธรรม

ผมขอเรียนชี้แจงว่าการแจ้งความดำเนินคดีกรณีทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ในทางอาญานั้นมีความคลุมเคลือทั้งยังอาจเสี่ยงจากคำพิพากษายกฟ้องโดยศาลยุติธรรมอีกซึ่งจะทำให้กรณีทำลายพระบรมฉายาลักษณ์นั้นเป็นกรณีที่ไม่ผิดกฎหมาย ดังนั้นผมจึงใช้การลงโทษพนักงานรายนี้ทางวินัยด้วยกฎระเบียบของ รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่ถือว่าการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์เป็นกรณีความประพฤติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์สังคมและนำมาซึ่งความโกรธแค้น ยั่วยุให้เกิดความไม่สงบภายในองค์กร เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษให้ไล่ออกโดยไม่มีการชดเชยเงินเลิกจ้าง

Advertisement

Loading...

ทั้งนี้ผมได้ขอให้พนักงานรายนี้เปิดเผย IP-ADDRESS และข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์ตนเองว่าไม่ได้มีพฤติกรรมต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่พนักงานรายนี้ไม่ยอมเปิดเผย จึงยิ่งเป็นการท้าทายให้ผมต้องไล่ออกโดยไม่ชดเชยเงินเลิกจ้าง
เนื่องจากพนักงานรายนี้ต้องการอาศัยกระแสสังคมเพื่อกดดันให้ผมและ รพ.มงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยสังคม

ดังเช่นกรณี รพ.ที่ไม่รับผู้ป่วยจนเสียชีวิต ซึ่งผมขอเรียนว่ามันคนละเรื่อง คนละกรณีกันเลยครับ ผมไม่ใช่นายทุนที่กดขี่แรงงาน ผมใช้ชีวิตร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพนักงานของผมมากกว่า 1,000 คน มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง รพ.มงกุฎวัฒนะนานกว่า 25 ปีแล้ว ผมนำ รพ.มงกุฎวัฒนะเข้ามาแก้ไขปัญหาผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมจากการถอนตัวของ รพ. เพื่อประชากรจำนวนมากกว่า 400,000 คน ผมให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ รับการส่งต่อผู้ป่วยอาการวิกฤตจาก รพ.ต่างๆที่ร้องขอผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โทร.1330) ผมไม่ใช่คนใจคอโหดร้ายหรอกครับ แต่ผมเป็นคนที่ต่อต้านและต่อสู้กับขบวนการและแนวร่วมการบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแรงกล้าเท่านั้นเอง

ผมเชื่อมั่นว่าสังคมไทยจะเข้าใจและไม่ยอมให้เกิดการสร้างบรรทัดฐานสังคมว่า “พนักงานทำลายพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว ได้เงินชดเชยจากการไล่ออก”…ผมกล้าเผชิญหน้ากับขบวนการและแนวร่วมการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กำลังยั่วยุและกำลังสร้างสถานการณ์กับ รพ.มงกุฎวัฒนะอยู่ในขณะนี้ ผมไม่เคยจิตตก ขวัญฝ่อกับ ‘สัตว์นรก’ พวกนี้อยู่แล้ว ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ชีวิตต่อชีวิต ผมพร้อมอยู่แล้ว

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา 19 พ.ย.61 เวลา 21.45 น.

Loading...error: Alert: Content is protected !!